Arvonluonti

BLOGI: ARVONLUONTI UUDESSA TALOUDESSA

Arvonluonti, jota ennen kutsuttiin tuotannoksi, on muuttamassa muotoaan radikaalisti siitä, mihin perinteinen yrittäminen ja käsitys talouden kehityksestä nojautuvat.  Viljelijän tai itsenäisen verstaan sijaan arvoa kasataan monenlaisista, eri osapuolten toimittamista osasista.

Timo Hämäläisen kasvunagenda-blogissa käsittelemä ekosysteemipolitiikka avaa yhtä tämän yritysdynamiikan muutoksen … Lue lisää

Työmarkkinat

BLOGI: PITÄISIKÖ SUOMEN TYÖMARKKINOITA UUDISTAA – OIKEASTI?

Säännöllisin väliajoin meillä ryöpsähtää keskustelu Tanskan työmarkkinamallista tai Saksan työmarkkinareformista. Niiden rooli on ollut keskeinen Euroopan ”sairaiden miesten” tervehdyttämisessä vahvan talouskasvun ja korkean työllisyyden menestystarinoiksi.

Tanskan ”kultainen kolmio” on yksinkertainen: Ensimmäinen kulma on heikko irtisanomisturva, jonka johdosta työnantajan on riskitöntä … Lue lisää

Työmarkkinat

OSALLISTU IDEATEHTAILUUN: KASVUA TYÖMARKKINOIDEN UUDISTUKSILLA

Tervetuloa mukaan ideoimaan sitä, miten Suomen työmarkkinoita kannattaisi uudistaa työllisyyden ja kasvun edistämiseksi.

Miten raivaamme esteitä työllistämiseltä ja työllistymiseltä? Löytyvätkö keinot omasta takaa vai kopioidaanko muualta? Hyviä reseptejä kaivataan!

Kerro oma ideasi!

 

Lue lisää
Palvelut

TEKOÄLY JA LAATUJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖÖN YRITYS- JA TYÖLLISYYS-
PALVELUISSA?

Ideatehtaassa on käyty kiinnostavaa keskustelua palveluista. Aihe on erinomaisen ajankohtainen ja liittyy maakuntauudistukseen.

Ehdotuksissa on paneuduttu nurkkakuntaisuuden purkuun ja ehdotettu eurooppalaista laatujärjestelmää. Lisäksi paljon kannatusta on saanut ehdotus, jonka mukaan vuorovaikutusta oppilaitosten kanssa tulisi lisätä.

Henkilön osaamisen kartoittamiseen tulisi panostaa … Lue lisää

Palvelut

OSALLISTU IDEATEHTAILUUN: KASVUA PALVELUILLA

Monet työnantajat eivät löydä sopivaa työvoimaa. Monet työnhakijat puolestaan kokevat, ettei löydy sopivia töitä.

Minkälaisia ovat työllisyyspalvelut, jotka palvelisivat hyvin kaikkia? Entä mitä muita palveluita tarvitaan? Millaisia uusia liiketoimintaideoita näille palvelumarkkinoille voisi tuoda?

Kerro oma ideasi!

 

Lue lisää
Palvelut

BLOGI: MINKÄLAISIA YRITYS- JA TYÖVOIMAPALVELUJA TULEVAISUUDESSA TARVITAAN?

TE-palvelujen toimivuus on vilkkaan julkisen keskustelun kohteena. Työnantajat valittavat, että eivät saa sieltä tarvitsemaansa työvoimaa; työnhakijat puolestaan, etteivät löydä sen kautta uutta työpaikkaa tai heille tarjotaan hyödytöntä palvelua.

Yrityspalveluja puolestaan kritisoidaan liiallisesta sirpaleisuudesta. Yritykset kokevat etteivät saa niistä riittävästi perustamiseen, … Lue lisää

Ekosysteemit

JULKISEN VALLAN MAHDOLLISUUDET VERKOSTOIJANA?

Ajatuksenvaihto suomalaisyritysten verkostoitumisesta on kirvoittanut mielenkiintoisia ideoita ja rakentavaa kommentointia. On etsitty vastauksia siihen, millaiset ekosysteemit luovat kasvua maamme taloudelle. Yhtä tärkeitä ovat keinot, joilla verkostot luodaan.

On keskusteltu julkishallinnon rooleista ja yritysten toimintatavoista. Mikä ratkaisee – raha, lobbaus, yrityshautomot … Lue lisää

Ekosysteemit

OSALLISTU IDEATEHTAILUUN: KASVUA VERKOSTOILLA

Talouden ydin, teknologiat ja organisointitavat ovat mullistumassa. Maailmatalouden uusi teollinen vallankumous on meneillään.

Miten yhteistyöllä ja globaalisti toimivilla verkostoilla voidaan luoda kilpailuetuja Suomen elinkeinoelämälle?

Kerro oma ideasi!

 

Lue lisää
Digitalisaatio

OSALLISTU IDEATEHTAILUUN: KASVUA DIGITALISAATIOLLA

Digitalisaation luoma muutos leviää kaikkialle, halusimmepa sitä tai emme. Tehdään tästä muutoksesta kansakunnallemme mahdollisuus.

Miten digitalisaatiota voisi edistää arjessa, työssä tai yritystoiminnassa? Mitä esteitä pitäisi poistaa kehityksen tieltä?

Kerro oma ideasi!

 

Lue lisää
Yleinen

TULE MUKAAN RAKENTAMAAN SUOMEN TULEVAISUUTTA

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on talouskasvua tukevan politiikan suunnittelu ja toimeenpano.  Kysymme itseltämme miten voimme politiikan keinoin edistää tavoitettamme. Lähtökohtamme on, että olemme palvelemassa kasvun todellisia tekijöitä eli yrityksiä ja työvoimaa. Kasvun agenda on ministeriössä laadittu taustaselvitys ja keskustelunavaus, joka … Lue lisää

Digitalisaatio

BLOGI: DIGI MUUTTAA KAIKEN

Muutos leviää kaikkialle, halusimmepa sitä täällä Suomessa tai emme. Ensi vuonna digimuutos tulee olemaan nykytahtiin verrattuna paljon nopeampaa ja sitä seuraavana vuonna vieläkin nopeampaa. Me joudumme muuttumaan mukana, vaihtoehtoa ei ole.

Mikäli teemme nyt asiat oikein, voivat pienetkin yrityksemme kasvaa … Lue lisää

Ekosysteemit

BLOGI: ELINKEINOPOLITIIKKA NOUSEE UUDELLE TASOLLE

Maailmantalous käy läpi kolmatta teollista vallankumousta. Aiemmassa kahdessa murroksessa muuttuivat sekä talouden ydinteknologiat että organisointitavat. Ensimmäinen teollinen vallankumous siirsi työn tehtaisiin, toinen isoihin hierarkkisiin organisaatioihin.

Yhteistä näille organisatorisille innovaatioille oli niiden kyky hallita aiempaa pidemmälle erikoistunutta tuotantoprosessia. Nyt tuotantoprosessien globaali … Lue lisää