Arvonluonti

OSALLISTU IDEATEHTAILUUN: YHTEISTÄ HYÖTYÄ JA KASVUA ALUSTATALOUDELLA

Vuorovaikutukseen ja verkostoihin perustuvat digitaaliset alustat liittävät yhteen käyttäjät, tarjoajat ja tuottajat. Ne tuovat yrityksille uusia mahdollisuuksia sekä hyötyä ja helppoutta palvelujen käyttäjille. Uudenlainen arvonluonti perustuu toimijoiden muodostaman verkoston yhteiseen toimintaan.

Osaammeko rakentaa alustatalouden uusia palvelukokonaisuuksia Airbnb:n ja Uberin tai … Lue lisää

Arvonluonti

BLOGI: ARVONLUONTI UUDESSA TALOUDESSA

Arvonluonti, jota ennen kutsuttiin tuotannoksi, on muuttamassa muotoaan radikaalisti siitä, mihin perinteinen yrittäminen ja käsitys talouden kehityksestä nojautuvat.  Viljelijän tai itsenäisen verstaan sijaan arvoa kasataan monenlaisista, eri osapuolten toimittamista osasista.

Timo Hämäläisen kasvunagenda-blogissa käsittelemä ekosysteemipolitiikka avaa yhtä tämän yritysdynamiikan muutoksen … Lue lisää

Työmarkkinat

BLOGI: PITÄISIKÖ SUOMEN TYÖMARKKINOITA UUDISTAA – OIKEASTI?

Säännöllisin väliajoin meillä ryöpsähtää keskustelu Tanskan työmarkkinamallista tai Saksan työmarkkinareformista. Niiden rooli on ollut keskeinen Euroopan ”sairaiden miesten” tervehdyttämisessä vahvan talouskasvun ja korkean työllisyyden menestystarinoiksi.

Tanskan ”kultainen kolmio” on yksinkertainen: Ensimmäinen kulma on heikko irtisanomisturva, jonka johdosta työnantajan on riskitöntä … Lue lisää

Palvelut

TEKOÄLY JA LAATUJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖÖN YRITYS- JA TYÖLLISYYS-
PALVELUISSA?

Ideatehtaassa on käyty kiinnostavaa keskustelua palveluista. Aihe on erinomaisen ajankohtainen ja liittyy maakuntauudistukseen.

Ehdotuksissa on paneuduttu nurkkakuntaisuuden purkuun ja ehdotettu eurooppalaista laatujärjestelmää. Lisäksi paljon kannatusta on saanut ehdotus, jonka mukaan vuorovaikutusta oppilaitosten kanssa tulisi lisätä.

Henkilön osaamisen kartoittamiseen tulisi panostaa … Lue lisää

Palvelut

BLOGI: MINKÄLAISIA YRITYS- JA TYÖVOIMAPALVELUJA TULEVAISUUDESSA TARVITAAN?

TE-palvelujen toimivuus on vilkkaan julkisen keskustelun kohteena. Työnantajat valittavat, että eivät saa sieltä tarvitsemaansa työvoimaa; työnhakijat puolestaan, etteivät löydä sen kautta uutta työpaikkaa tai heille tarjotaan hyödytöntä palvelua.

Yrityspalveluja puolestaan kritisoidaan liiallisesta sirpaleisuudesta. Yritykset kokevat etteivät saa niistä riittävästi perustamiseen, … Lue lisää

Ekosysteemit

JULKISEN VALLAN MAHDOLLISUUDET VERKOSTOIJANA?

Ajatuksenvaihto suomalaisyritysten verkostoitumisesta on kirvoittanut mielenkiintoisia ideoita ja rakentavaa kommentointia. On etsitty vastauksia siihen, millaiset ekosysteemit luovat kasvua maamme taloudelle. Yhtä tärkeitä ovat keinot, joilla verkostot luodaan.

On keskusteltu julkishallinnon rooleista ja yritysten toimintatavoista. Mikä ratkaisee – raha, lobbaus, yrityshautomot … Lue lisää

Yleinen

TULE MUKAAN RAKENTAMAAN SUOMEN TULEVAISUUTTA

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on talouskasvua tukevan politiikan suunnittelu ja toimeenpano.  Kysymme itseltämme miten voimme politiikan keinoin edistää tavoitettamme. Lähtökohtamme on, että olemme palvelemassa kasvun todellisia tekijöitä eli yrityksiä ja työvoimaa. Kasvun agenda on ministeriössä laadittu taustaselvitys ja keskustelunavaus, joka … Lue lisää