Ekosysteemit

JULKISEN VALLAN MAHDOLLISUUDET VERKOSTOIJANA?

Ajatuksenvaihto suomalaisyritysten verkostoitumisesta on kirvoittanut mielenkiintoisia ideoita ja rakentavaa kommentointia. On etsitty vastauksia siihen, millaiset ekosysteemit luovat kasvua maamme taloudelle. Yhtä tärkeitä ovat keinot, joilla verkostot luodaan.

On keskusteltu julkishallinnon rooleista ja yritysten toimintatavoista. Mikä ratkaisee – raha, lobbaus, yrityshautomot … Lue lisää

Ekosysteemit

BLOGI: ELINKEINOPOLITIIKKA NOUSEE UUDELLE TASOLLE

Maailmantalous käy läpi kolmatta teollista vallankumousta. Aiemmassa kahdessa murroksessa muuttuivat sekä talouden ydinteknologiat että organisointitavat. Ensimmäinen teollinen vallankumous siirsi työn tehtaisiin, toinen isoihin hierarkkisiin organisaatioihin.

Yhteistä näille organisatorisille innovaatioille oli niiden kyky hallita aiempaa pidemmälle erikoistunutta tuotantoprosessia. Nyt tuotantoprosessien globaali … Lue lisää